Nagroda Brueckepreis dla Olgi TokarczukData: 14.07.2015

Olga Tokarczuk otrzymała międzynarodową nagrodę Brueckepreis, przyznawaną przez Zgorzelec i Goerlitz, miasta po obu stronach Nysy Łużyckiej, tworzące Miasto Europejskie.

Uzasadniając decyzję o przyznaniu wyróżnienia właśnie Oldze Tokarczuk, prezes Towarzystwa Nagrody Brueckepreis Willi Xylander oświadczył, że pisarka „rozszerzyła spojrzenie na nową literaturę w Europie Środkowej i Wschodniej, stając się mocnym środkiem porozumiewania się między przedstawicielami rożnych narodów″.

W powieściach, esejach i krótkich formach literackich Tokarczuk „buduje literackie pomosty pomiędzy ludźmi, kulturami i pokoleniami, szczególnie tymi, którzy mieszkają w miejscu, gdzie zbiegają się granice trzech krajów - Niemiec, Polski i Czech″ - czytamy w uzasadnieniu. Polska pisarka „spogląda wrażliwym spojrzeniem w przeszłość, także niemiecko-czesko-polską, i podejmuje tematy emocjonalnie obciążone. W ten sposób powstają mosty empatii pomiędzy ludźmi″ - oceniło jury.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 4 grudnia w Goerlitz.

Nagroda przyznawana jest od 1993 roku w dowód uznania za działalność na rzecz demokratycznego rozwoju i porozumienia w Europie. Poprzednimi laureatami byli m. in. Jean-Claude Juncker, Tadeusz Mazowiecki, Guenter Grass, Norman Davis i Vitali Kliczko.